Strategisk ramme & Faglig retning for omlægning til en tidligere forebyggende indsats

Socialstyrelsen2018

Udgivelsen beskriver det overordnede koncept for en kommunal omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. Konceptet bygger på et bredt vidensgrundlag fra både forskning og praksiserfaringer fra bl.a. Sverige og et treårigt partnerskab mellem Socialstyrelsen og tre danske kommuner.

Formålet med udgivelsen er at inspirere og understøtte kommuner som ønsker at omlægge deres indsats for børn og unge i udsatte positioner til at være tidligere forebyggende og mere effektiv.

Socialstyrelsen har fra 2015-2017 indgået i et partnerskab med tre kommuner; Haderslev, Herning og Hvidovre Kommune. Partnerskabet havde til formål, at videreudvikle indsatsen for børn og unge i socialt udsatte positioner eller i risiko herfor til at være tidligere forebyggende og mere effektiv. Sideløbende blev et netværk af 19 referencekommuner inddraget i udviklingsarbejdet

Strategisk ramme & Faglig retning – omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner er partnerskabets konceptuelle beskrivelse af centrale elementer, der indgår i en kommunal omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Erfaringerne fra partnerskabet og et bredt vidensgrundlag synliggør, at det er afgørende at samarbejde ud fra et forebyggende mindset på tværs af myndighed, udfører og almenområdet for at lykkes med en omlægning.

I udgivelsen bliver det forebyggende mindset foldet ud og nærmere beskrevet sammen med en præcisering af, hvad en omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats kræver strategisk, organisatorisk og i den faglige praksis på tværs af børne- og ungeområdet.


 
Hent publikationen