Tidlig opsporing og reaktion

Fagprofessionelle i børn og forældres hverdag spiller en central rolle i forhold til at opfange tegn på mistrivsel, tage bekymringer alvorligt og handle på dem. Det kræver viden om, hvordan mistrivsel kommer til udtryk, et tæt forældresamarbejde og kendskab til handleveje for at sikre en rettidig hjælp.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk