Systematiske trivselsvurderinger og tidlig opsporing

Opsporingsmodellen understøtter den tidlige identifikation af børn i begyndende mistrivsel gennem bl.a. systematiske trivselsvurderinger og et fælles sprog mellem fagprofessionelle.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk