Fælles forebyggende mindset

Forebyggelse af mistrivsel blandt børn er et fælles ansvar mellem social- og almenområdet. Når fagområder og sektorer arbejder sammen ud fra et fælles værdigrundlag, bliver samarbejdet stærkere mellem fagpersoner. Det betyder bedre kvalitet i indsatser til børn og familier i udsatte positioner.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk