Datainformeret og vidensbaseret praksis

Datainformeret og vidensbaseret arbejde kan være med til at sikre kvaliteten af den tidlige indsats til børn og familier i udsatte positioner. Analyse og fortolkning af data kan fx fortælle, om den kommunale tilbudsvifte er dækkende og virksom. Vidensbaseret udviklings-
arbejde kan bidrage til indsatser af højere kvalitet.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk