Det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner

I dette inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde kan kommuner finde inspiration til konkrete handlinger og eksempler på tiltag, som kan styrke samarbejdet på tværs af fagområder.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk