Inddragelse af barn og forældre i sagsbehandlingen

Der findes mange forskellige redskaber og metoder til inddragelse af børn, unge og familier i sagsbehandlingen. På Social.dk er der samlet viden om bl.a. Signs of Safety og Det inddragende netværksmøde.

Formål

På Social.dk findes viden om forskellige metoder, redskaber og tilgange, som kan understøtte inddragelsen af børn, unge og familier både i sagsbehandlingen og den sociale indsats. Du kan også få en indføring i den baggrundsviden, der findes på området.

Målgruppe

Kommunale ledere, konsulenter og fagprofessionelle på myndighedsområdet for børn og unge.

Hovedpointer

På temasiden om sociale indsatser kan man få viden om følgende indsatser m.fl.

  • Det inddragende netværksmøde
  • Åben Dialog
  • Signs of Safety
  • Familierådslagning
  • Processuelle Netværksmøder

Man kan også læse en artikel med baggrundsviden om inddragelse, herunder definition, målgruppe, det tværprofessionelle samarbejde, litteratur mm. 

Anvendelse

Metoderne, redskaberne og tilgangene er målrettet myndighedsområdet og kan derfor implementeres i og anvendes af fagprofessionelle i sagsbehandlingen og sociale indsatser.

Link

Social.dk

Datering

2017

Kontakt

Anette Hammershøi
Specialkonsulent