Tværgående strategi og sammenhængende styringskæde

Et solidt styringsgrundlag for den tidlige forebyggende indsats på børne- og ungeområdet har stor betydning for en sammenhængende indsats til børn i udsatte positioner. En tydelig, engageret og relationel ledelse understøtter en fælles retning og skaber positivt incitament hos medarbejderne.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk