Børn i psykisk mistrivsel

Psykisk mistrivsel hos børn kan dække over mange tilstande, fx angst, depression, stress eller ensomhed. Der er ofte tale om en kombination og kompleksitet i årsagerne. Fagprofessionelle i dagtilbud og skoler spiller en central rolle i at opdage og handle på, at børn mistrives.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
Fuldmægtig