Projekter om børn i psykisk mistrivsel

Her finder du relevante projekter og initiativer i relation til børn og unge i psykisk mistrivsel.

De følgende projekter og initiativer er Social- og Boligstyrelsens igangværende projekter, som sætter fokus på børn i psykisk mistrivsel.

Udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge

Find midtvejsevalueringen her

En styrket indsats i PPR – udvikling og implementering af tilbud for børn og unge med psykisk mistrivsel eller psykiske lidelser

Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær

Social- og Boligstyrelsen udvikler i samarbejde med Forskningscenter for FamilieBaserede Indsatser (FBI) samt udvalgte kommuner en tværsektoriel samarbejdsmodel, der skal forbedre overgangen mellem og koordinering af regionale og kommunale indsatser, og som skal øge effekten af de indsatser, kommunerne tilbyder til familier, der lever med psykisk sygdom.

Du kan læse mere om projektet her

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
Fuldmægtig