Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Forebyggelse og tidlig indsats Alkohol- og stofmisbrug

Initiativet skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug. Aktuelt får 12 tilbud midler fra den pulje, som er udmøntet, som led i initiativet.

Projektperiode:

2020 - 2025

Målgruppe:

Initiativets målgruppe er børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Baggrund for projektet:

Som led i satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat midler for perioden 2016- 2019 til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Ved satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat varige midler til puljen. Puljen er udmeldt igen 2019 og udmeldes igen 2025. blevet forlænget til 2025.

Forskning og praksiserfaring viser, at mange børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug oplever vanskeligheder i forhold til deres daglige trivsel og udvikling på grund af deres opvækstbetingelser. Derudover viser forskningen, at børnene og de unge har en øget risiko for bl.a. at føle sig ensomme, blive deprimerede, få posttraumatisk stress eller selv at udvikle et misbrug.

Formål:

Formålet med intiativet er, at børn og unge i målgruppen får hjælp og støtte til at mestre de udfordringer, som følger af deres opvækst. Det langsigtede formål med initiativet er, at børn af forældre med stof- eller alkoholmisbrug, ved at modtage et målrettet behandlingstilbud, opnår bedre forudsætninger for en langsigtet, positiv udvikling og højere grad af livskvalitet.

Initiativet skal sikre udbredelsen af gratis behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug for at understøtte at flere børn og unge, der har et behov for støtte, får et gratis behandlingstilbud. Yderligere skal initiativet understøtte, at de behandlingsstilbud, der gives, er velbeskrevet og baseret på viden om velegnede indsatser til det enkelte tilbuds målgrupper samt understøtte kvaliteten ved at beskrive og dokumentere lovende indsatser. Kommuner samt private og frivillige organisationer har haft mulighed for at ansøge om midler fra initiativet.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet er løbende monitoreret og evalueret af Rambøll Management Consulting.

Finansiering:

Initiativet har en varig bevilling på finansloven.

 

Kontakt:

Stine Marie Trøjborg Thomsen
41 93 24 36
stho@sbst.dk
Center for Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 08-11-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her