Kvalitet i anbringelsen – skolegang og læring

Skolegang og læring

Social- og Boligstyrelsen udvikler sammen med Hvidovre og Svendborg Kommuner en indsatsmodel, der skal styrke skolegang og læring for børn og unge, der er anbragt på børne- og ungehjem. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem ledelser og fagprofessionelle på tværs af børne- og ungehjem, skoler og børne- og ungerådgivere, så børnene og de unge oplever sammenhæng i støtten til skolegang og læring.

Projektperiode:

2023-2026.

Målgruppe:

Målgruppen for indsatsen er børn og unge, som er anbragt på enten kommunale, regionale eller selvejende børne- og ungehjem og går i 0.-10. klasse i grundskolen.

Baggrund for projektet:

Kun omkring halvdelen af alle anbragte børn og unge gennemfører folkeskolens afgangseksamen, og kun ca. 22 pct. har gennemført en ungdomsuddannelse fem år senere. Ser man særligt på de børn og unge, der er anbragt på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted, er det kun 36 pct., der gennemfører folkeskolen, og kun 16 pct., der gennemfører en ungdomsuddannelse.  

Det er derfor centralt for denne gruppe af børn og unge, at børne- og ungehjem og skole arbejder målrettet på at sikre faglig udvikling, læring og trivsel i et samspil med barnet eller den unge.

Den nye indikator i socialtilsynets kvalitetsmodel understreger ligeledes behovet for at styrke anbragte børn og unges skolegang og læring og øger samtidig initiativet relevans i forhold til at understøtte børne- og ungehjemmenes arbejde med at støtte op om skolegang og læring.  

Formål:

Formålet med initiativet er at modne en indsats, der understøtter kommunale, regionale og selvejende børne- og ungehjem i at arbejde systematisk med anbragte børn og unges læring og skolegang. Indsatsen skal understøtte, at flere børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, får en god skolegang og derved styrker deres forudsætninger for at tage en videre uddannelse. Det sker ved at:

  • understøtte sammenhængende læringsmiljøer og styrke samarbejdet mellem
    skole og børne- og ungehjem samt
  • opbygge en kultur og faglig praksis på børne- og ungehjemmene, der vægter
    læring, faglig udvikling og skolegang ligeligt med barnets trivsel.

Dokumentation og evaluering:

Udviklingsarbejdet i kommunerne evalueres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i perioden 2024-2026. Formålet med evalueringen er at bidrage med viden til den løbende udvikling og tilpasning af indsatsen. Den afsluttende evaluering vil have fokus på resultater for målgruppen samt på indsatsens faglige, organisatoriske og økonomiske bæredygtighed. Samarbejdsparter

De to kommuner, der indgår i projektet, er Svendborg og Hvidovre, som tilsammen modtager støtte fra en ansøgningspulje på i alt 10 mio. kr. Absalon står for kompetenceudviklingen til de to medvirkende kommuner. Projektet evalueres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Finansiering: Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet. Der er afsat 18,6 mio. kr. til projektet.

Samarbejdsparter:

De to kommuner, der indgår i projektet, er Svendborg og Hvidovre, som tilsammen modtager støtte fra en ansøgningspulje på i alt 10 mio. kr.

Absalon står for kompetenceudviklingen til de to medvirkende kommuner.

Projektet evalueres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet. Der er afsat 18,6 mio. kr. til projektet.