Ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager

Børnene Først Sagsbehandling

I samarbejde med Ankestyrelsen rådgiver vi kommuner med mange børnesager - så de støttes i at skabe de forandringer i sagsbehandlingen, som følger af barnets lov.

Projektperiode 

Rådgivningen gives i perioden september 2023 til december 2025.

Målgruppe 

Rådgivningen er målrettet faglig ledelse og fagpersoner på myndighedsområdet.

Baggrund for projektet 

I den politiske aftale om reformen Børnene Først er der en opmærksomhed på at give kommuner med mange børnesager hjælp til at indfase og implementere barnets lov. Det er derfor besluttet at tilbyde kommuner med flest børnesager støtte via puljemidler og skræddersyet rådgivning.

Aftaletekst om reformen Børnene Først (pdf)

Formål 

Formålet med rådgivningen er at støtte kommunerne i at implementere den nye lov ved at arbejde med udvalgte fokusområder, der knytter an til loven.

Eksempler på fokusområder er:

  • Inddragelse af barnet
  • Adoption
  • Anbringelse
  • Princip om færrest muligt professionelle omkring barnet
  • Tværfagligt og tværsektionelt samarbejde
  • Systematik i sagsbehandling
  • Ledelsestilsyn og dataunderstøttelse

Rådgivningen indebærer skræddersyede forløb i de enkelte kommuner samt mulighed for at drøfte fælles udviklingspotentialer og vidensdele på tværs af de deltagende kommuner.

Samarbejdsparter

Rådgivningen gives af Social- og Boligstyrelsen, herunder VISO, og Ankestyrelsen.

Finansiering 

Med rådgivningen følger puljemidler. Ansøgningspuljen blev udmøntet i december 2022. Lolland, Langeland, Tønder, Samsø, Faxe, Norddjurs, Billund, Struer og Vesthimmerland er de ni kommuner, som tilsammen modtager 14,3 mio. kr. og et skræddersyet rådgivningsforløb.

Ansøgningspuljen til ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager

Mere information

Rådgivningen kan vare mellem tre og ni måneder og varierer i intensitet og indhold afhængig af den enkelte kommunes forudsætninger og behov.

Kontakt

Hvis I ønsker at høre mere om rådgivningen, kan I kontakte projektleder Maria Koch Jensen på mobil: +45 41 73 08 01 eller mail: mkje@sbst.dk

Kontakt

Maria Koch Jensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her