Fem læringsfilm om udvalgte faglige temaer

VISO

VISO laver fem læringsfilm, der skal bringe viden fra VISO-specialister ud til andre praktikere. Filmene kan anvendes på teammøder til at få ny viden og fælles faglig refleksion om aktuelle temaer. Filmene produceres af Aggi Film og offentliggøres i efteråret 2024.

Projektperiode:

September 2023 til oktober 2024.

Målgruppe:

Fem målgrupper: 1) Selektiv mutisme hos børn og unge, 2) ADHD og autisme hos børn og unge, 3) udviklingshæmning og problematisk forbrug af rusmidler, 4) massivt skolefravær og 5) autisme og kønsidentitet.

Baggrund for projektet:

Projektet er en del af VISOs vidensarbejde. VISO lavede i 2023 en afdækning af kommuner og tilbuds behov for viden fra VISO. Afdækningen viste bl.a., at der efterspørges praksisnær viden fra VISOs specialister om problemstillinger, der fylder meget i kommunerne - eller med andre ord, indsigt i noget af den viden, der formidles i VISOs rådgivningsforløb. De fem temaer er alle nogen, der efterspørges viden om i VISOs rådgivning.

Formål:

Formålet med projektet er at give grundlæggende viden om de fem problemstillinger til praktikere i kommuner og på tilbud, herunder om hvordan man kan tilrettelægge indsatsen. Filmene kan bl.a. bruges på teammøder eller lignende til at opnå fælles viden og få nye handlemuligheder. Filmene er inddelt i afsnit, der efterfølges af refleksionsspørgsmål, så man sammen kan drøfte, hvordan man kan bruge den nye viden.

Dokumentation og evaluering:

Den første af de fem film (om selektiv mutisme) fungerer som et pilot-afsnit og gennemses af et brugerpanel, som giver input i forhold til bl.a. form, relevans og fagligt niveau. Herefter tilpasses formatet, før produktionen af de øvrige fire film igangsættes.

Samarbejdsparter:

Aggi Film er producer på filmene. De fem VISO specialister, der formidler viden i filmene, er Marie Sønderstrup Falck Hansen fra Dagbehandlingsskolen Basen, Birgit Drasbæk Søgaard Isene fra Langagerskolen i Aarhus Kommune, Marie Louise Stochholm fra Sopra Konsulenterne, Rie Larsen fra VAMiS i Aalborg Kommune og Mette Bang fra Autismecenter Nordbo.

Finansiering:

Finansieres af VISOs ramme til rådgivning og vidensarbejde.

 

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her