Minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner

Børnene Først Udsatte børn og unge

Få gratis rådgivning og viden, der styrker jeres samarbejde i forhold til børn og unge med minoritetsetnisk baggrund, hvor der er bekymring for mistrivsel. Rådgivningen introducerer til interkulturelt socialt arbejde og kan indeholde emner som fx samarbejde med traumeramte familier eller samarbejde, hvor der er brug for tolk.

Formål: Rådgivning

Social- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder gratis rådgivning til kommuner, der ønsker at styrke indsatsen i forhold til børn og unge med minoritetsetnisk baggrund, hvor der er bekymring for mistrivsel.

Formålet med rådgivningsforløbet er at styrke kommunernes indsats i forhold til målgruppen.

Rådgivningen har derfor fokus på, at medarbejdere og deres ledere får en grundlæggende viden om de generelle og specifikke hensyn og behov, som kan gøre sig gældende for børn og unge med minoritetsetnisk baggrund, hvor der er en bekymring for mistrivsel. 

Hvad rummer forløbet?

Rådgivningen introducerer til interkulturelt socialt arbejde i praksis. Med det afsæt understøttes kommunens medarbejdere og ledere i at påbegynde en fælles faglig dialog og refleksion om deres samarbejde med og omkring målgruppen.

Derudover er der mulighed for at vælge et eller flere specifikke temaer, der tager afsæt i det interkulturelle perspektiv på samarbejde. Det kan fx være:

  • Opsporing og underretning om mistrivsel
  • Kvalitet i sagsbehandling med afsæt i en analyse af egne børne- og ungesager
  • Samarbejde, hvor der er brug for tolk
  • Traumefokuseret samarbejde
  • Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Se mere i vores katalog over faglige temaer i boksen til højre.

Hvis I vil have en smagsprøve på, hvad rådgivningen kan tilbyde, kan I prøve vores virtuelle dialogredskab, som viser nogle af de udfordringer, der kan være i sager om målgruppen.

Kan I genkende de faglige udfordringer, så drøft dem indbyrdes - og overvej, om et forløb kan være noget for jer.

Prøv dialogredskabet her.

Praktiske oplysninger

Rådgivningen er målrettet faglig ledelse og fagpersoner fra både myndighed, almenområdet og det specialiserede område. 

Rådgivningen kan enten bestå af enkelte temadage, hvor vi arbejder med det fælles faglige sprog, eller gennemføres som et egentligt rådgivningsforløb, der fx varer tre-seks måneder, alt efter jeres konkrete ønsker.

Der kan løbende søges om et rådgivningsforløb. Inden vi indgår aftale om samarbejde, har vi en dialog om jeres behov og ønsker til rådgivningen.

Er I interesserede i et forløb, så ring eller skriv til os. Find kontaktinformation på projektlederen i boksen her på siden.

Baggrund

I den politiske aftale om reformen Børnene Først er der en opmærksomhed på, om børn og unge med minoritetsetnisk baggrund får den hjælp og støtte, som de har brug for, fra landets kommuner.

Det er derfor etableret et team på tværs af styrelser, der tilbyder rådgivningsforløb til kommunerne om målgruppen. Formålet er at styrke håndteringen af underretninger og iværksættelse af relevante foranstaltninger.

I 2021 udgav daværende Social- og Ældreministerie en velfærdspolitisk analyse om underretninger og sociale foranstaltninger på børn og unge, fordelt på herkomst. Analysen udgør baggrunden for rådgivningen.

Hent Social - og Ældreministeriets velfærdspolitiske analyse her.

Ankestyrelsen har på den baggrund undersøgt, hvilke særlige udfordringer og dilemmaer, kommunerne oplever i arbejdet med sager om børn og unge med ikke-vestlig baggrund og om myndighedsarbejdet adskiller sig tilsvarende fra sager om børn og unge med vestlig baggrund.

Hent Ankestyrelsens kommunale undersøgelse her.

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Inspirationsmateriale - Katalog over faglige temaer

Læs Social - og Boligstyrelsens katalog over faglige temaer, som indgår i rådgivning til kommuner om opsporing og håndtering af mistrivsel hos børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund.

Hent kataloget her.

Børnene Først

Partnerskab om Børnene Først har til formål at bidrage til arbejdet med at sikre en bedre indsats på børneområdet i kommunerne.

Læs aftaletekst om Børnene Først (2021) her.