Skræddersyet rådgivning målrettet det tværfaglige samarbejde om barnets lov

Børnene Først

Fra sommeren 2024 tilbyder Social- og Boligstyrelsen skræddersyede rådgivningsforløb om barnets lov. Rådgivningen er målrettet chefer og ledere fra myndigheds-, almen- og udførerområdet og tilrettelægges ud fra den enkelte kommunes ønsker til forløbet. Der er særligt fokus på det tværfaglige samarbejde om lovens intentioner.

Projektperiode:

August 2024 – juni 2025.

Målgruppe:

Rådgivningen er målrettet chefniveau og faglig ledelse på tværs af myndigheds-, almen- og udførerområdet samt evt. nøglepersoner.

Baggrund for projektet:

Social- og Boligstyrelsen har til opgave at understøtte kommunernes implementering af barnets lov. Det er en væsentlig intention med loven at understøtte en god kvalitet i sagsbehandlingen, hvilket bl.a. sikres gennem fleksible proceskrav, som giver rum til dialog med børnene, de unge og familierne.

Fleksibiliteten betyder også, at flere dele sagsbehandlingen hviler på rådgivernes socialfaglige vurderinger, og derfor er det afgørende, at rådgiverne har et tæt samarbejde med almen- og udførerområdet om de fælles snitflader i sagsforløbene. Dette kræver opbakning fra ledelsen på tværs af områder.

Formål:

Formålet med rådgivningen er at understøtte kommunernes implementering af barnets lov, og fælles for alle forløb er et gennemgående fokus på det tværfaglige samarbejde om lovens intentioner.

Rådgivningsforløbene kan bruges til at starte en proces om det strategiske og tværfaglige samarbejde om barnets lov på børne- og ungeområdet, eller til at understøtte allerede igangværende processer. Et rådgivningsforløb kan også startes i forlængelse af andre forløb, fx Ankestyrelsens sagsgennemgange, der tilbydes kommunerne i efteråret 2024.

Rådgivningsforløbene tager udgangspunkt i den konkrete kommunale praksis og ledernes ønsker til fokusområder.

Mere information: 

Få mere at vide om forløbene, og hvordan I skal søge

Kontakt

Mette Bøgelund Frederiksen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her