Fremskudt stofbehandling til de mest udsatte borgere med stofbrug

Alkohol- og stofmisbrug

Social- og Boligstyrelsen har indgået et samarbejde med fire kommuner om at udvikle en model for fremskudt stofbehandling til de mest udsatte borgere med stofbrug. Hver kommune samarbejder i initiativet med lokale civilsamfundsorganisationer.

Projektperiode:

2023 - 2025 

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe for initiativet er de mest udsatte borgere med et aktivt stofmisbrug, som ofte har et kaotisk stofmisbrug kombineret med komplekse sociale og sundhedsmæssige problemstillinger.

Den direkte målgruppe for initiativet er kommuner i et forpligtigende samarbejde med en eller flere relevante civilsamfundsorganisationer.

Baggrund for projektet:

Undersøgelser viser, at de mest udsatte borgere med stofbrug har behov for opsøgende og udgående behandlingstilbud og støtte. Tilbuddene og støtten skal være præget af tilgængelighed og fleksible arbejdsgange og skal kunne brobygge til ordinære behandlingstilbud, når det bliver relevant i borgerens recoveryproces.

I 2014-2016 udviklede af afprøvede det daværende Socialstyrelsen en model for udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling i samarbejde med to af landets største kommuner. For at gøre stofbehandling mere tilgængelig for de mest udsatte borgere med stofbrug tilpasser og videreudvikler Social- og Boligstyrelsen nu modellen i samarbejde med fire kommuner af forskellig størrelse. Disse kommuner har i initiativet indgået forpligtende samarbejder med lokale civilsamfundsorganisationer, som også bidrager ind i modeludviklingen.

Initiativet er en del af et samlet politisk initiativ om en styrket indsats til de mest udsatte borgere med stofmisbrug.

Formål:

Formålet med initiativet er at tilpasse og videreudvikle en model for fremskudt stofbehandling, der understøtter, at de mest udsatte borgere med stofbrug tilbydes og kan modtage stofbehandling, der tager hensyn til deres behov for en opsøgende, udgående, fleksibel og rummelig indsats.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres løbende af VIVE, og indsatsbeskrivelsen for initiativet udvikles og justeres undervejs på baggrund af den viden og de fund, som indsatsen giver. Forløbet afsluttes med en endelig evalueringsrapport.

Samarbejdsparter:

Randers, Odder, Vejle og Helsingør kommuner er sammen med lokale civilsamfundsorganisationer med til at udvikle indsatsen. Social- og Boligstyrelsen står for kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i behandlingstilbud og civilsamfundsorganisationer, og VIVE evaluerer indsatsen.

Finansiering:

Der er afsat 11,8 mio. i en treårig periode til initiativet.

Kontakt:

Christina Lykke Kaldahl
91 37 02 81
chka@sbst.dk 
Voksne

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her