Udbredelse og forankring af Voksenudredningsmetoden (VUM)

Sagsbehandling Recoveryorienteret rehabilitering

VUM er videreudviklet i 2018-2022 og foreligger nu i en version 2.0. Social- og Boligstyrelsen udbreder og forankrer i 2022–2025 metoden gennem formidling, rådgivning og vejledning til kommunerne.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Ledere og sagsbehandlere i den kommunale myndighed på voksenhandicapområdet samt ledere og medarbejdere hos udførende tilbud. Den overordnede målgruppe er voksne med fysiske funktionsnedsættelser og/eller intellektuelle og kognitive funktionsnedsættelser samt sociale problemer.

Baggrund for projektet:

Voksenudredningsmetoden er oprindelig udviklet i perioden 2009-2011 og videreudviklet i 2018-2020 og foreligger nu i en version 2.0. Metoden er videreudviklet, så den i højere grad understøtter borgerens retssikkerhed og recovery, rehabilitering og habilitering.

VUM 2.0 lægger op til øget samarbejde med borgeren, fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål og en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats. Yderligere understøtter VUM 2.0 bedre og mere anvendelige data om den enkelte borgers progression og den generelle udvikling på området.

Voksenudredningsmetoden anvendes i 92 af landets 98 kommuner og implementeringen af version 2.0 er begyndt i kommunerne. Erfaringerne fra blandt andet taskforcen på handicapområdet peger imidlertid på, at kommunerne anvender metoden i meget forskelligt og i varierende omfang, både på tværs af kommunerne og på tværs af individuelle sagsbehandlere i kommunerne. Kun få kommuner anvender metoden systematisk og fuldt ud.

Formål:

Gennem formidling, rådgivning og vejledning i kommunerne udbredes og forankres anvendelsen af VUM 2.0 med fokus på de områder, som taskforcen særligt ser, udfordrer kommunerne: Sagsoplysning og borgersamarbejde, der er essentiel for den gode visitation, herunder inddragelse af borgerens ønsker og mål, samarbejde med udfører om bestillingen, dokumentation af indsatsen og opfølgning.

Dokumentation og evaluering:

Temadage og implementeringsforløb evalueres ved brugertilfredshedsmålinger. E-læringsforløb dokumenteres på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Finansiering:

SSA22

Mere information:

Få mere information om VUM 2.0

Aktiviteter:

 • E-læringsforløb i VUM 2.0:
  I 2022 udviklede den daværende Socialstyrelse e-læring i VUM 2.0 og FFB. Gennem videooplæg, praksiseksempler, case-beskrivelser og selvtests guider e-læringsforløbet brugerne igennem centrale elementer i den nyeste udgave af voksenudredningsmetoden.
 • To årlige temadage:
  Fra 2023 til 2025 afholdes der to gange årligt virtuelle temadage om centrale faglige temaer i VUM 2.0. Temadagene vil være strukturerede omkring oplæg og workshops, hvor der arbejdes konkret med temaet og eventuelle materialer.
 • Kommunale implementeringsforløb:
  I 2023 udvikles et koncept for implementeringsforløb til kommuner, der ønsker at styrke implementeringen af VUM 2.0 gennem fælles læring og udvikling i kommunen.
 • Metodehotline og Q&A:
  Social- og Boligstyrelsen styrker fra 2023 den eksisterende metodehotline, hvor kommuner, leverandører og undervisere i VUM 2.0 kan henvende sig med spørgsmål i relation til anvendelsen af metoden.

Kontakt:

Maj-Britt Lundum Storm
+45 91 37 02 82
Voksne
Senest opdateret 18-04-2023

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her