Udbredelse af MOVE - rusmiddelbehandling til unge

Alkohol- og stofmisbrug Rusmidler

Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning og uddannelse til kommuner, der vil arbejde med en ny metode, MOVE, der har vist bemærkelsesværdig god effekt i rusmiddelbehandling af unge mellem 15-25 år.

Projektperiode:

2019 - 2023

Målgruppe:

Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år med et behandlingskrævende forbrug af rusmidler, der er i målgruppen for ambulant behandling efter § 101 i serviceloven.

Baggrund for projektet:

MOVE er den mest effektive af fire metoder, som blev afprøvet i Metodeprogrammet i perioden 2014-2018 i ni kommuner. Effektevalueringer viser, at metoden fastholder en høj andel af unge i behandling i den periode, de har et behandlingsbehov, og at en væsentligt højere andel af de unge opnår stoffrihed og fastholder stoffrihed efter endt behandling, end det almindeligvis gør sig gældende. MOVE øger desuden de unges trivsel og tilknytning til uddannelse og beskæftigelse og mindsker kriminalitet og opmærksomhedsproblemer.

Desuden viser en økonomisk evaluering, at MOVE er økonomisk rentabel, og en implementeringsanalyse peger på, at der er sket et kompetenceløft blandt de behandlere, der arbejder med metoden.

MOVE består af motiverende samtaler og kognitiv adfærdsterapi, i samspil med en række strukturelle elementer som udredning med UngMap, sms-påmindelser, behandlingsplan, skriftlig status, gavekort og opfølgningsbehandling.

Formål:

Formålet med initiativet er at udbrede MOVE til flere kommuner, så endnu flere unge får gavn af metoden, herunder fastholdes i rusmiddelbehandling, opnår stoffrihed og fastholder behandlingsresultater på sigt.

Dokumentation og evaluering:

Udbredelsesprojektet følges på basis af udvalgte data fra kommunernes indberetninger.

Finansiering:

Initiativet finansieres af Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP) som en del af satspuljen.

Mere information:

Den daværende Socialstyrelse har udgivet en række materialer om MOVE. Du kan bl.a. finde film, pjece, manual og evaluering.

Læs mere om MOVE og hent materialerne her.

Kontakt:

Stine Kjær
+45 41 93 25 68
 
Senest opdateret 07-09-2022

Evalueringer af MOVE

MOVE er blevet effektevalueret to gange med meget positive resultater:

Hent effektevaluering fra 2019 (pdf)

Hent effektevaluering fra 2017 (pdf)

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her