MOVE - effektiv behandling af unges rusmiddelproblemer

Unge udgør en meget stor andel af de borgere, der bliver indskrevet i rusmiddelbehandling. En række kommuner har afprøvet metoden MOVE med bemærkelsesværdigt gode resultater, der fastholdes over tid.

MOVE er en evidensbaseret metode til behandling af rusmiddelbrug blandt unge i alderen 15-25 år. MOVE-metoden bidrager til at fastholde de unge i behandling, og 50% af de unge er stoffrie ni måneder efter indskrivning. Til sammenligning viser studier, at det gælder ca. 37% af unge i anden behandling. Metoden øger desuden de unges trivsel og uddannelsesaktiviteter. De unge har også færre opmærksomhedsproblemer og begår mindre kriminalitet.

MOVE er en manualbaseret samtaleform, som består af Den motiverende samtale og Kognitiv adfærdsterapi. Desuden er der en række strukturelle elementer i MOVE i form af screeningsredskabet UngMap, et redskab til trivsel- og effektmonitorering, gavekort for fremmøde, sms-påmindelser, statusbreve samt behandlingsplaner, hvor målene formuleres sammen med den unge. Metoden består af et primærforløb med 12 behandlingssamtaler efterfulgt af opfølgende behandling på seks måneder.

MOVE kan bruges af alle socialfaglige medarbejdere, der arbejder med at behandle unge, som har et behandlingskrævende stofmisbrug.

Film om MOVE

Se introduktionsfilmen om MOVE - behandling af unges rusmiddelproblemer. 

Center of Rusmiddelforskning har også lavet en række undervisningsvideoer, der viser, hvordan metoden bliver udført. Videoerne er rettet mod fagpersoner, der vil arbejde med MOVE-metoden.

Se undervisningsvideoerne om MOVE på Center for Rusmiddelforsknings site "Behandlingsportalen"

Senest opdateret 24-08-2021

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her