Økonomiske omkostninger ved MOVE

Det kan godt betale sig at benytte MOVE. Det viser en økonomisk undersøgelse, som VIVE har lavet. MOVE er en social investering, som koster mere i starten, men som viser sig at være økonomisk rentabel efter tre år.

VIVE har udarbejdet en økonomisk evaluering af MOVE. Evalueringen viser, at MOVE koster mere i starten, fordi de unge kommer til behandlingen og får flere behandlingssamtaler. Over en treårig periode er MOVE billigere end den sædvanlige rusmiddelbehandling, fordi MOVE-deltagerne blandt andet i mindre grad bliver indlagt og i mindre grad modtager offentlige ydelser. MOVE giver efter det tredje år en nettogevinst og er omkostningseffektiv for den offentlige sektor sammenlignet med almindelig rusmiddelbehandling.

I evalueringen indgår både en omkostningsanalyse og en analyse af de økonomiske konsekvenser, for så vidt angår offentlige ydelser og aktiviteter som indkomstoverførsler, sundhedsydelser, politi, retsvæsen og kriminalforsorg.

Senest opdateret 24-08-2021

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her