Om kriminalitet

Efter et generelt fald i ungdomskriminaliteten i årene 2006 til 2016, er såvel antallet af mistanker/sigtelser mod børn og unge i alderen 10-17 år, som antallet af 10-17 årige børn og unge, der er mistænkte eller sigtede, steget i perioden 2016 til 2020. Kendetegnende for stigningen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er, at stigningen i antal børn under den kriminelle lavalder, der er mistænkte for overtrædelse af straffeloven, er langt større end stigningen i antallet af 15-17-årige, der er blevet sigtet. Et andet kendetegn er, at der er en større procentvis stigning blandt piger end blandt drenge. I 2020 blev knap 6.600 børn og unge i alderen 10-17 år mistænkte eller sigtede for straffelovsovertrædelse.

Når man arbejder præventivt med kriminalitet blandt børn og unge, er det relevant at se på de tungtvejende risikofaktorer, der kan øge børn og unges sandsynlighed for at ende i en kriminel løbebane. Tilsvarende er det vigtigt at arbejde med de beskyttelsesfaktorer, der minimerer børn og unges risiko for at begå kriminalitet. Forskningen peger på, at det særligt er de familiemæssige og individuelle forhold, der har en afgørende betydning for, hvorvidt et barn udvikler en kriminel adfærd. Forskningen viser også, at det imidlertid ikke er alle børn, som har en risikoprofil, der nødvendigvis begår kriminalitet.

For at opnå en vellykket forebyggende eller behandlende indsats, er det afgørende, at den starter tidligt, og at den bygger på samarbejde mellem de forskellige aktører, som er i kontakt med barnet eller den unge. Det er desuden vigtigt at opnå et kendskab til de kriminalitetstruede børn og unges risikofaktorer og behov samt den kontekst med familie, skole, venskaber og fritidsaktiviteter, som udgør deres hverdag.

På Social - og Boligstyrelsens hjemmeside kan du læse om styrelsens igangværende projekter og initiativer, der omhandler kriminalitet. Du kan også læse om den nationale uddannelse af SSP-medarbejdere. Endvidere har vi samlet de relevante udgivelser fra Social - og Boligstyrelsen om børn og unge i kriminalitet.

Senest opdateret 19-04-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her