Moduler

SSP-uddannelsen består af et grundmodul og en række temamoduler, der giver bred opkvalificering til dig, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse i SSP-samarbejdet.

SSP-uddannelsen består af et grundmodul og en række temamoduler. Alle frem moduler giver bred opkvalificering til dig, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse i SSP-samarbejdet. Modulerne udvikles løbende, så de så vidt muligt modsvarer behovet for opkvalificering i praksis.

Grundmodulet og de fire temamoduler er forskellige ift., hvad de fokuserer på.

Grundmodulet giver en grundlæggende viden og forståelse for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Modulet giver herunder indføring i det systematiske, helhedsorienterede og vidensbaserede SSP-samarbejde.

Læs mere om grundmodulet her

Temamodulerne har mere dybdegående fokus og behandler relevante temaer.

Modul 1 giver dig redskaber til at implementere og arbejde med SSP-rammens handleplan

Læs mere om modul 1 her

Modul 2 klargør, hvad der (ikke) virker i forebyggelsen af ungdomskriminalitet

Læs mere om modul 2 her 

Modul 3 beskæftiger sig med og giver dig mulighed for at udvikle sociale interventioner

Læs mere om modul 3 her

Modul 4 giver dig redskaber til at styrke kommunikationen i og omkring SSP-samarbejdet

Læs mere om modul 4 her 

Alle moduler kan tilgås som selvstændige moduler uden krav om deltagelse i øvrige moduler.

 

 

 

 

Kontakt

SSP-uddannelsens postkasse