Modul 1: Implementering af SSP-rammens handleplan

På modul 1 får du redskaber til at arbejde med implementeringen af den lokale handleplan, som er en del af SSP-rammen.

Modulet henvender sig til dig, der har en koordinerende funktion i SSP-samarbejdet og som beskæftiger dig med implementering af og opfølgning på indsatsen.

Modulet giver input til dig, der skal til at implementere rammens handleplan helt fra start - og til dig, der allerede er godt i gang og er interesseret i at kvalificere din igangværende proces, blive skarp på rammens og handleplanens intentioner og på, hvordan du kommer helt i mål.

Modulet foregår over to dage.

Indhold

Når du er færdig med modul 1, vil du være klædt på til at tænke SSP-rammens handleplan helt konkret ind i din egen lokale kontekst, og du vil have fået indsigt i, hvordan og med hvilke værktøjer du kan arbejde videre i din egen organisation og inddrage dit bagland i den efterfølgende proces.

På dag 1 introduceres SSP‐rammens handleplan og intentionerne bag. På modulet arbejder deltagerne med egne kriminalpræventive indsatser og beskrivelser af disse. Praksiseksperter bidrager med eksempler på virksomme indsatser, der fungerer som inspiration for det systematiske arbejde med egne indsatsbeskrivelser og handleplaner, samt videnskvalificering af handleplanerne.

På dag 2 er der fokus på, hvordan du kan finde de mulige virkningsfulde elementer i egne indsatser og målgrupper. Derefter vil der være fokus på, hvordan du i din egen lokale praksis kan omsætte prioriterede udviklings‐ og optimeringspunkter til konkrete tiltag.

Udvalgte læringsmål

Med modul 1 kan du:

  • Opstille en tydelig og klar implementeringsplan og indsatsbeskrivelse for området, som kan bruges aktivt i koordineringen af SSP.
  • Beskrive og konkretisere virkningsfulde elementer i indsatser, og hvilke lokale betingelser, der kan få indflydelse på indsatsens virkning.
  • Identificere konkrete udfordringer i indsatsen, som skal kvalificeres i SSP‐samarbejdet og relatere dem til lokale strategier og politikker på området.

Målgruppe

Primær og øvrig målgruppe.

Det er en forudsætning for deltagelse, at SSP udgør en central del af din arbejdsfunktion og at du prioriterer at deltage på alle undervisningsdagene.

Læs mere om målgruppen for SSP-uddannelsens forskellige moduler på siden, der uddyber målgrupperne

Undervisere

Professionshøjskolen Absalon forestår undervisningen. Underviserne Niels Grandal og Gry Christensen har mange års erfaring med at undervise i social- og specialpædagogiske praksisser samt med at omsætte tilgange og metoder til konkret praksis.

Tid og sted for næste modul 1

Modul 1: implementering af SSP-rammens handleplan forventes næste gang gennemført i 2025.

Datoer for afholdelse og tilmelding annonceres på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside og via vores nyhedsbrev.

Kontakt

SSP-uddannelsens postkasse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her