Grundmodul: For SSP-konsulenten, som er ny på området eller i SSP-samarbejdet

Grundmodulet giver dig en grundlæggende forståelse af det kriminalitetsforebyggende arbejde, som du kan anvende til at styrke den lokale indsats i din kommune. Vi har åbnet for tilmeldingen til undervisningen i 2024.

Grundmodulet henvender sig til dig, der er ny i SSP-samarbejdet, og til dig, der har beskeden erfaring med SSP-samarbejdet.

Grundmodulet styrker dine kompetencer til at varetage en koordinerende og udførende funktion i SSP-samarbejdet. I løbet af undervisningen lægges der vægt på, at du arbejder med cases fra din egen praksis.

Undervisningen strækker sig over tre dage.

Indhold

På modulet får du grundlæggende viden om og forståelse for:

  • Det kriminalitetsforebyggende arbejde, organisering og samarbejde på det kriminalpræventive område, forebyggelse af rekruttering til bander og kriminelle fællesskaber samt i redskaber til at opfange tendenser ift. børn og unge, som kræver handling.
  • Generel forskning og viden om bandekriminalitet, metoder og redskaber til at styrke den kriminalpræventive indsats og samarbejdet med andre relevante aktører om systematisk opsporing og indsatser

Udvalgte læringsmål

Med grundmodulet får du:

  • kompetencer til at sikre den relevante lovhjemmel for din lokale praksis i det kriminalitetsforebyggende arbejde og SSP-samarbejdet
  • kompetencer til at tilrettelægge og facilitere en systematisk dialog i SSP-samarbejdet omkring specifikke hændelser/begivenheder/problemstillinger relateret til ungdomskriminalitet
  • færdigheder til at kunne spørge ind undervejs i den tværfaglige kommunikation for at sikre den nødvendige fælles forståelse
  • færdigheder til at beskrive og formidle de vigtigste lokale indsatser på de forskellige forebyggelsesniveauer
  • kompetencer til at kunne anvende risiko- og beskyttelsesfaktorer som en fælles analysedel i SSP-samarbejde

Målgruppe

Primær og sekundær målgruppe.

Det er en forudsætning for deltagelse, at SSP udgør en central del af din arbejdsfunktion og at du prioriterer at deltage på alle tre undervisningsdage.

Læs mere om målgruppen for SSP-uddannelsens forskellige moduler

Undervisere

SPUK forestår undervisningen. SPUK har været involveret i mange forskellige forløb i forhold til arbejdet med unge, der har begået kriminalitet. SPUK har både tilrettelagt og afholdt uddannelses- og metodeudviklingsforløb i forhold til gadeplansindsatser samt gennemført SSP-uddannelsens Grundmodul siden uddannelsens start i 2020. 

Klik her for at komme ind på SPUKs hjemmeside

Tid og sted for de næste grundmoduler

Grundmodul Sjælland 2024 forløber over tre dage i foråret 2024 og foregår:

10. april 2024: 1. undervisningsdag

7. maj 2024: 2. undervisningsdag

8. maj 2024. 3. undervisningsdag

Adresse: Scandic Hvidovre

Tilmeldingsfrist den 19. marts 2024

Tilmeld dig Grundmodul Sjælland (Hvidovre)

Grundmodul Fyn 2024 forløber over tre dage i efteråret 2024 og foregår:

11. september 2024: 1. undervisningsdag

8. oktober 2024: 2. undervisningsdag

9. oktober 2024: 3. undervisningsdag

Adresse: Odense (nærmere oplysninger om stedet følger senere)

Tilmeldingsfrist den 23. august 2024

Tilmeld dig Grundmodul Fyn (Odense)


 

 

 

 

Kontakt

SSP-uddannelsens postkasse