Modul 3: Udvikling af sociale interventioner

Modul 3 sætter fokus på udviklingen af sociale interventioner inden for kriminalitets- og risikoforebyggelse. Få mere at vide og tilmeld dig her!

Modulet er henvendt til SSP-konsulenter, SSP-medarbejdere eller ledere med funktion i SSP-indsatsen på et koordinerende og strategisk niveau.

Undervisningen foregår over 3 dage.

Indhold

Modul 3 introducerer en række adfærds- og praksisteorier fra det interventionsfaglige område, og vil:

  • Give dig viden og teoretisk forståelse for, hvornår og hvordan en intervention iværksættes bedst muligt.
  • Gøre dig i stand til at håndtere en konkret problemstilling igennem arbejdet med en konkret case.
  • Styrke din evne til selvstændigt at igangsætte og gennemføre tværfagligt samarbejde.

På modulet får du til opgave at udvikle et interventionsdesign med afsæt i en case fra din egen kommune eller kreds. Udvælgelsen af casen kan du med fordel kvalificere i samarbejde med dine kollegaer forud for modulet. Dine kolleger kan desuden med fordel inddrages i arbejdet med casen mellem undervisningsdagene.

Det forventes, at du afsætter tid til forberedelse og casearbejde forud for undervisningsdagene samt i mellem undervisningsdagene. Information om dette følger efter bekræftet tilmelding.

Udvalgte læringsmål

Med modul 3 opnår du:

  • Konkret erfaring med at arbejde med at udvikle en intervention, der tager udgangspunkt i din praksis
  • En forståelse for etik i socialt arbejde. Herunder op når du specifikt evnen til at vurdere etiske konsekvenser af interventioner i det kriminalpræventive arbejde.
  • En forståelse for basale forklaringer på, hvordan adfærd påvirkes. Herunder bliver du i stand til at identificere, hvad der driver en adfærd.
  • En forståelse for, hvordan du identificerer de mest centrale elementer i det netværk, der omslutter den konkrete adfærd samt identificere potentielle barriere for den ønskede adfærd
  • At udforme en skitse til en pilot test for egen intervention

Målgruppe

Primær og øvrig målgruppe.

Det er en forudsætning for deltagelse, at SSP udgør en central del af din arbejdsfunktion og at du prioriterer at deltage på alle undervisningsdagene.

Læs mere om målgruppen for SSP-uddannelsens forskellige moduler på siden, der uddyber målgrupperne

Undervisere

Lektor, Jakob Demant, fra Sociologisk Institut ved Københavns Universitet forestår undervisningen. Jakob Demant forsker i ungdom, rusmidler, situationel kriminalitetsforebyggelse mv. og har stået for undervisningen på SSP-uddannelsens Temamodul 3 før.

Læs mere om Jakob Demant her

Tid og sted for næste modul 3

SSP-uddannelsens modul 3 2024 forløber over 3 dage og foregår:

21. august 2024: 1. undervisningsdag i Odense

2. oktober 2024: 2. undervisningsdag i Odense

11. november 2024: 3. undervisningsdag på KU

Adresse: Odense og KU

Tilmeldingsfrist 2. august 2024

Tilmed dig modul 3

 

Kontakt

SSP-uddannelsens postkasse