Samarbejdsmodellen og Sammen på sporet

Samarbejdsmodellen er et redskab til at lette overgangen fra barn til voksen og sikre en sammenhængende indsats til de unge. Sammen på sporet er en forebyggende indsats til unge med psykisk sårbarhed samt forældre til unge med psykisk sårbarhed.

 

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk

Kontakt

Sofie Rask Eriksen
Specialkonsulent

Mere information

Social - og Boligstyrelsen har udgivet tre informationsfoldere, der præsenterer samarbejdsmodellen for tre forskellige målgrupper: