SSP

Kriminalitet Forebyggelse

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Samarbejdet har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

 SSP-samarbejdet kan omfatte hele forebyggelsestrekanten

Figur - Det Kriminalpræventive Råds forebyggelsestrekant som ramme for SSP-samarbejdet

Dvs.:

  • Opbyggende initiativer, der er rettet mod at sikre trivsel, opbygge modstandskraft samt gode og trygge vilkår for alle i samfundet.
  • Forebyggende indsatser, der er rettet mod at forebygge problem- og risikoadfærd blandt individer eller grupper.
  • Kriminalitetsforebyggende indsatser, der er rettet mod at sætte ind over for førstegangskriminalitet og forebygge tilbagefald til kriminalitet.

Læs mere om forebyggelsestrekanten og den ramme for SSP-samarbejdet, der ligger på Justitsministeriets hjemmeside.

Social- og Boligstyrelsen udbyder en gratis SSP-uddannelse, som har til formål at opkvalificere SSP-konsulenters og SSP-medarbejderes kompetencer.

Læs mere om SSP-uddannelsen her

Webinar med information om SSP-uddannelsen

Tilmeld dig webinar om SSP-uddannelsen og få mere at vide om modulerne mv. 

Klik her for tilmelding til webinar den 6. februar 2024 kl 9.00-10.00

Klik her for tilmelding til webinar den 6. februar 2024 kl 14.30-15.30

 

 

Kontakt

SSP-uddannelses postkasse