Hvem kan deltage?

Målgruppen for SSP-uddannelsen er SSP-medarbejdere og SSP-konsulenter med en aktiv rolle ind i SSP-samarbejdet.

Målgruppen for SSP-uddannelsen kan eksempelvis være være centrale SSP-medarbejdere i kommunen, SSP- medarbejdere ved politiet, SSP-medarbejdere på den lokale skole eller i øvrigt medarbejdere med en direkte funktion i det lokale SSP-samarbejde. Ledere med ansvar for SSP-samarbejdet er også en målgruppe for visse moduler og spiller også en rolle i at sikre, at konsulenter og medarbejdere får mulighed for at arbejde med eksempler fra egen praksis og prøvehandlinger der sikrer, at den nye viden omsættes efter modulet er slut.

Se hvilke målgrupper, modulerne henvender sig til i nedenstående figur

Figur - Målgrupper som modulerne i SSP-uddannelsen henvender sig til

Den primære målgruppe er alle kommunalt ansatte SSP-konsulenter. Det vil sige medarbejdere, som har SSP/kriminalitetsforebyggelse som sin primære funktion og/eller er koordinerende i forhold til opgaver i SSP-samarbejdet. Hovedparten af uddannelsens moduler skal derfor rettes til denne målgruppe.

Den sekundære målgruppe for uddannelsen er lokale SSP-medarbejdere, som varetager SSP-opgaver parallelt med hovedfunktion. Det drejer sig fx om:

  • Pædagogisk personale på skoler og i klubber samt medarbejdere på gadeplan.
  • Politiets lokale SSP-medarbejdere, fx kommende forebyggelseskonsulenter eller medarbejdere, som har et direkte samarbejde med kommunen ift. kriminalitetsforebyggelse.

Den øvrige målgruppe omfatter kommunale chefer og ledere med ansvar for SSP-arbejdet.

Krav til deltagelse

Deltagelse på alle moduler er gratis, men forudsætter godkendelse fra nærmeste leder samt at deltagelse på alle undervisningsdage på det enkelte modul prioriteres.

For at sikre, at viden fra modulerne på bedste vis når ud i en bred kreds gennemgår Social- og Boligstyrelsen de indkomne tilmeldinger forud for hvert modul for at sikre en plads til deltagere fra flest mulige kommuner samt for at sikre, at de tilmeldte deltagere er i målgruppen for de enkelte moduler.

Kontakt

SSP-uddannelsens postkasse