Om psykisk sårbarhed

Hver femte dansker oplever at have ondt i livet på et eller andet tidspunkt, og ungdommen er især en sårbar periode.

Tal fra WHO viser, at halvdelen af alle psykiske lidelser opstår omkring 14-års alderen, mens tre ud af fire, der udvikler en psykisk sygdom, er syge ved 24-års alderen. Vi ved, at en markant del af de unge mennesker, som i dag ikke får en ungdomsuddannelse, har psykiske vanskeligheder.

Generelt kan problemstillinger hos mennesker med psykiske vanskeligheder både udspringe af fysiske og psykiske symptomer og af de personlige eller sociale problemer, der kan følge med det at have psykiske vanskeligheder.

Mennesker med psykiske vanskeligheder udgør en meget bred gruppe af mennesker, hvis ressourcer og funktionsnedsættelser varierer meget – både fra person til person og over tid for den enkelte. På tværs af denne store variation er en psykiatrisk diagnose dog statistisk set forbundet med en væsentlig sundhedsmæssig og social ulighed. Således er det at have psykiske vanskeligheder statistisk forbundet med øget risiko for:

  • Svage eller svigtende sociale netværk
  • Svagere arbejdsmarkedstilknytning
  • Fysiske helbredsproblemer og kortere levetid
  • Hjemløshed
  • Kriminalitet.

Indsatser rettet mod psykisk sårbarhed hos børn og unge, er hjemlet i barnets lov. Det lettilgængelige er hjemlet i sundhedsloven.

Læs mere om barnets lov
Læs om rammerne for det lettilgængelige tilbud

Få mere information om psykisk sårbarhed på siderne nedenfor: 

Målgruppe

Politiske aftaler

Medicinpædagogik

Kontakt

Sofie Rask Eriksen
Specialkonsulent

Videnkurser om børn og unge med psykiske lidelser

Som en del af Børnekataloget afholdes en række videnkurser om børn og unge med psykiske lidelser.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her