Medicinpædagogik

Medicinpædagogisk arbejde drejer sig om at understøtte en proces, hvor mennesker med psykiske vanskeligheder lærer at mestre deres eget medicinforbrug, så det bliver et middel, der hjælper dem med at komme sig.

I et pædagogisk perspektiv understøtter medicin rehabilitering, og medicinpædagogik kan derfor ses som et led i den enkeltes recovery- og empowermentproces. Det vil sige, at medicinpædagogiske metoder kan fungere som et middel, der hjælper mennesker med psykiske vanskeligheder med:

  • at blive bedre til at mestre deres sygdom i hverdagen

  • at få en bedre medicinhåndtering

  • at få en større medindflydelse på og et større ejerskab over deres medicinforbrug

Medicinpædagogik omfatter ikke påmindelse om medicin og overvågning af borgerens reaktion på medicin og er derfor ikke påvirket af Ankestyrelsens principafgørelse 55-17. Principafgørelsen siger, at påmindelse om medicin og overvågning er en del af selve medicinadministrationen og derfor ikke omfattet af servicelovens bestemmelse om hjemmehjælp. Påmindelse og overvågning bevilges af en læge efter sundhedslovens bestemmelser og foretages af hjemmesygeplejen.

Du kan læse mere i Ankestyrelsens principafgørelse 55-17 her.

(Linket åbner principafgørelsen på Retsinformation.dk.)

Hvis du vil vide mere om medicinpædagogik, kan du downloade nedenstående insprationskatalog.

Udgivelse: Inspirationskatalog til medicinpædagogik 

Nedenstående fire film giver en yderligere introduktion til medicinpædagogik.

 

Intro til video serien Medicinpædagogik

 

Intro til video serien Medicinpædagogik

 

Bostøtte - Medicinpædagogik

 

Intro af psykiater til Medicinpædagogik

I samarbejde med CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og syv kommuner har Socialstyrelsen udviklet tre medicinpædagogiske metoder:

Den gode konsultation

Gruppepsykoedukation

Komplementære strategier

De tre metoder har til formål at ruste mennesker med psykiske vanskeligheder til at få større medindflydelse på deres behandling og indgå i et mere ligeværdigt samarbejde med professionelle i behandlingspsykiatrien. Du kan læse og se mere om de tre metoder, hvis du klikker på dem ovenfor.

I forbindelse med udviklingsarbejdet af de tre medicinpædagogiske metoder blev der gennemført et litteraturstudie af internationale erfaringer og metoder på det medicinpædagogiske område. Litteraturen pegede på, at en effektiv medicinsk behandling skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation, og at den pædagogiske indsats derfor skal tilpasses den enkeltes behov og forventninger. Du kan læse litteraturstudiet nedenfor.

Udgivelse: Medicinpædagogik - litteraturstudie

Senest opdateret 16-12-2021

Kontakt

Elisabeth Marian Thomassen
Kontorchef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her