Medicinpædagogik - inspirationskatalog

"CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling2012

Medicinpædagogisk arbejde drejer sig om at understøtte en proces, hvor mennesker med psykiske lidelser lærer at mestre deres eget medicinforbrug, så det bliver et middel, der hjælper dem med at komme sig, frem for et mål i sig selv.

Medicinpædagogiske metoder skal sikre, at borgere med en psykisk lidelse får et mere optimalt tilpasset medicinforbrug, som giver dem bedre mulighed for en individuel livsførelse i eget hjem og en aktiv deltagelse i samfundet. Metoderne skal derudover understøtte borgernes personlige recoveryproces og gøre dem i stand til at tage ansvar, udøve en højere grad af selvbestemmelse og udvikle komplementære mestringsstrategier til håndtering af deres hverdag. 

Medicin benyttes som et led i den sindslidendes recoveryproces, og hjælper dermed den enkelte bruger til at blive bedre til at mestre sin sygdom i hverdagen. For nogle mennesker med en sindslidelse er brug af medicin i kortere eller længere perioder nemlig en væsentlig forudsætning for at kunne leve en tilfredsstillende og aktiv tilværelse.

I dette inspirationshæfte introduceres forskellige metoder, som understøtter en medicinpædagogisk praksis som et nyt felt i psykiatrien.


 
Hent publikationen