Kort film: Isolerede sindslidende i egen bolig

Filmen viser nogle af de udfordringer, som borgere med psykisk lidelse der bor i egen bolig, kan have. Filmen giver også et indblik , hvorfor en opsøgende indsats kan være nødvendig for denne gruppe af borgere.

 

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk