Temaer

Her finder du temaer, der alle omhandler mennesker med autisme.

Autisme og samtidig udviklingshæmning

Børn med autisme og udviklingshæmning kan have svært ved at fungere i hverdagen på flere områder. Læs mere om kombinationen af de to diagnoser her.

Inddragelse af børn og unge

Inspirationsmaterialet giver sagsbehandlere viden og konkrete redskaber til, hvordan børn og unge med autisme kan blive inddraget i sagsbehandlingen.

PDA – ekstrem kravundgående adfærd

Få et indblik i PDA, som står for ekstrem kravundgående adfærd. Læs om råd til støtte til børn med PDA - til lærere og forældre - samt om udredningen.

Piger og kvinder med autisme

Vanskeligheder, som piger og kvinder med autisme har, er ikke umiddelbart anderledes end drenge og mænds, men de bliver opfattet anderledes.

Seksualitet og autisme

Mennesker med autisme er, som alle andre, interesseret i sociale relationer og kærlighedsforhold. 

Spiseforstyrrelse og autisme

Mennesker med anoreksi har oftere autisme, end personer i den generelle befolkning. Læs om årsager her. 

Få mere at vide på social.dk

Vi opbygger en ny platform – social.dk – for data og viden på socialområdet. Du kan derfor finde mere viden om anbringelse der.