Om ADHD

Diagnosen ADHD dækker over forskellige grader af vanskeligheder, der har at gøre med opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk