Den Nationale Tolkemyndighed

Social- og Boligstyrelsen driver Den Nationale Tolkemyndighed, der bevilliger tolk, når hørehandicappede skal til aktiviteter, hvor ingen andre har ansvar for at sikre tolk.

I tilfælde af aktiviteter, hvor ingen andre har ansvar for at sikre tolk, kan tolk bevilliges via Den Nationale Tolkemyndighed.

Aktiviteter, der falder ind under kategorien, er fx lægekonsultationer, gudstjenester, fritidsaktiviteter, politiske møder, møder i handicaporganisationer osv.

På Den Nationale Tolkemyndigheds hjemmeside er der en oversigt over, hvilke aktiviteter der er tale om, og hvorledes man bliver optaget som bruger. 

Den Nationale Tolkemyndighed

Kontakt

Du kan kontakte Den Nationale Tolkemyndighed på:

Telefon: 7463 3686

SMS: 2591 8888

Fax: 7469 3686

E-mail: dntm@dntm.dk

Fortrolige eller følsomme personoplysninger kan sendes sikkert via Digital Post. 

Send sikkert med MitID her