Om epilepsi

Epilepsi er en af de hyppigste neurologiske sygdomme. Ca. 1 procent af befolkningen har epilepsi, hvilket svarer til ca. 55.000 i Danmark.

Epilepsi er et neurologisk fænomen, en forstyrrelse i hjernen, som gør, at man ind imellem mister kontrollen over hele eller dele af sin krop og/eller bevidsthed. Anfaldene opstår på grund af en pludselig, forbigående forstyrrelse i en større eller mindre del af hjernens celler.

Der findes mange forskellige årsager til epilepsi og mange forskellige typer anfald. Anfaldenes form afhænger af, hvor i hjernen forstyrrelsen opstår, og de kan derfor være meget forskellige fra person til person. Mange forbinder epilepsi med bevidsthedstab og kramper, men dette gælder kun et mindretal.

Epilepsi er en diagnose med meget forskellige konsekvenser for den enkelte. Ca. 65 procent kan blive anfaldsfrie ved hjælp af medicin, men prognosen afhænger meget af årsagen til epilepsien.

Mange mennesker med epilepsi lever aktive liv, tager uddannelse og deltager i arbejdslivet på linje med alle andre. Samtidigt er det veldokumenteret, at der er en overrepræsentation af mennesker med epilepsi, der har en forringet livskvalitet og lever med betydelige psykosociale problemer som følge af deres epilepsi.

Anbefalinger for tværsektorielle forløb

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med epilepsi er en del af en større indsats på epilepsiområdet, hvor der bl.a. er udarbejdet nye kliniske retningslinjer og arbejdet med bedre udbredelse af viden om epilepsi.

Anbefalingerne er målrettet alle fagprofessionelle, der arbejder med mennesker med epilepsi, og er udarbejdet med bidrag fra centrale aktører og fagpersoner på området, heriblandt Social- og Boligstyrelsens handicapkontor.

Se anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Specialrådgivning om epilepsi

Specialrådgivning om epilepsi rådgiver gratis borgere og fagfolk om problemstillinger i relation til det at leve med epilepsi.

Tilbuddet om rådgivning gives under den nationale videns- og specialrådgivningsfunktion, VISO i Social- og Boligstyrelsen.

Specialrådgivning om epilepsi

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30