Hjælpemidler

Personer med udviklingshæmning kan have gavn af hjælpemidler, fx. til at huske, skærpe opmærksomheden eller som støtte til kommunikation med andre.

For personer med udviklingshæmning kan hjælpemidler være det, som gør det muligt at udføre aktiviteter, der ellers ville være vanskelige eller umulige at udføre. Hjælpemidler kan både være produkter, som er fremstillet for at kompensere for en funktionsnedsættelse, og mainstream produkter, som i en given sammenhæng bidrager til reducere et handicap.

Hjælpemidler kan være en integreret del af en rehabiliteringsproces, da hjælpemidler har til formål at muliggøre aktivitet og deltagelse for mennesker med funktionsevnenedsættelse.

Hjælpemidler fungerer kun, når de er korrekt implementeret. Fx vil en kalender med påmindelsesfunktion kun fungere for den enkelte, hvis den anvendes på en meningsfuld måde i forhold til hverdagen og de aktiviteter, som vedkommende ønsker at udføre.

Eksempler på hjælpemidler til personer med udviklingshæmning

I Hjælpemiddelbasen kan du finde eksempler på hjælpemidler, som kan være relevante i forhold til koncentration, planlægning og hukommelse. Du kan også finde eksempler på hjælpemidler, som kan anvendes til understøttelse af kommunikation.

Hjælpemiddelbasen: Udviklingshæmning og hjælpemidler

Kontakt

Thomas Lyhne
Chefkonsulent