Børnehjernekassen

Find inspiration, viden og redskaber til, hvordan indsatsen til børn og unge med erhvervet hjerneskade kan tilrettelægges i kommunalt regi.

Indsatser og tilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade involverer primært social-, sundheds- og undervisningsområdet. Her kan du læse om sagsbehandling inden for de forskellige områder.

Her på siden findes viden om, hvor mange børn og unge der får en hjerneskade,beskrivelse af årsager til erhvervet hjerneskade hos børn og de følger, som det kan give.

Du kan også finde pædagogiske tips til børn og unge med følger efter en erhvervet hjerneskade.

Herudover kan du finde værktøjer og inspiration til arbejdet med børn med en erhvervet hjerneskade, som fx kriterier for, hvornår der bør fortages en neuropsykologisk undersøgelse, værktøjer til indsamling af oplysninger fra forældre og lærere samt inspiration og ideer til udarbejdelse af handleplaner.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig

Mere viden

HJERNeLÆRING er et e-læringsprogram, der kan bidrage til neurofaglig opkvalificering. Alle 5 regioner har arbejdet sammen om at udvikle programmet i projektet "Styrket Indsats for Unge med Erhvervet Hjerneskade". 

Besøg HJERNeLÆRING