Værktøjer til indsamling af oplysninger

Det kan være en god idé, at samle en række oplysninger om barnet/den unge med en erhvervet hjerneskade.

Viden om barnets/den unges livsforløb, funktionsniveau i skolen og om selve behandlingen i forbindelse med den ulykke eller sygdom, der forårsagede hjerneskaden, kan være centrale for den videre behandling og træning af barnet.

Herunder kan du finde værktøjer til indsamling af oplysninger om et barn/en ung med erhvervet hjerneskade:

Spørgeskema til forældre - Anamneseskema

Som PPR-psykolog kan du have brug for en lang række oplysninger for at få et godt billede af barnets/den unges funktionsniveau. Ved brug af anamneseskemaet kan du på en systemisk måde indsamle oplysninger fra forældre til et barn/en ung med erhvervet hjerneskade. Oplysningerne kan være vigtige for at forstå, hvorfor barnets/den unges hjerne udvikler sig, som den gør.

Anamneseskema

Spørgeskema til pædagoger og lærere

PPR-psykologer kan også have brug for et billede af, hvordan barnets/den unges funktionsniveau og indlæringsevne var før hjerneskaden. Spørgeskemaet til beskrivelse af barnet/den unge udfyldes af lærere eller pædagoger lige efter, at et barn/en ung har fået en hjerneskade.

Det kan med fordel udfyldes igen et år efter, at barnet/den unge har fået hjerneskaden. Klasselokale Den første beskrivelse kan da bruges som status til at vurdere skadens omfang efter et år.

Skema til beskrivelse af barnet/den unge

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig