Pædagogiske tips

Det kan være nyttigt at kende til en række gængse pædagogiske tips til børn og unge med følger efter en erhvervet hjerneskade.

Børn og unge med følger efter en erhvervet hjerneskade har brug for ekstra støtte og hjælp. Her kan kan det være godt at kende til en række pædagogiske tips i forhold til hvordan man som fagperson bedst tilbyder denne støtte

De særlige udfordringer, som børn og unge med erhvervet hjerneskade kan have, gør også, at man som voksen skal være særlig opmærksom på at forebygge mistrivsel hos børnene/de unge.

De pædagogiske tips er inddelt i fire grupper:

  • Småbørn
  • Skolebørn
  • Unge
  • Børn med hjerneskade og epilepsi