Kontakt hjerneskadekoordinatorer

Hjerneskadekoordinatorerne er kommunale videnshavere og kontaktpersoner på henholdsvis børne- og voksenområdet.

Hjerneskadesager er ofte meget komplekse og kan kræve hjælp fra flere instanser i kommunen. Det kan være vanskeligt at overskue, hvor hjælpen skal findes.

En del kommuner har en hjerneskadekoordinator eller en kontaktperson på børneområdet. Disse personer har det lokale overblik og kan medvirke til at sikre god sagsbehandling for borgere med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadekoordinatorerne er inddelt efter, om de arbejder på børne- eller voksenområdet.

Hvis du er ny hjerneskadekoordinator i en kommune, og ønsker at stå som kontakt på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, bedes du udfylde dokumentet til nye hjerneskadekoordinatorer og sende til Mette Kirk Tangaa

Dokument til nye hjerneskadekoordinatorer

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig

Ungementorer

For unge mennesker, der får en hjerneskade, kan det give god mening, at en ungementor hjælper i de forskellige fora, den unge kommer i. I Region Midtjylland er der ungementorer, som tager tidlig kontakt til unge med erhvervet hjerneskade og følger dem ud og støtter dem og deres netværk i nærmiljøet.

Ungementorer i Region Midtjylland

Der findes muligvis ungementorer i andre regioner, som vi endnu ikke er bekendt med. Hvis du er bekendt med ungementorer i andre regioner, vil vi meget gerne høre om det, så vi kan få opdateret listen.