Hjælpemidler

Personer med hørehandicap kan have gavn af hjælpemidler, fx høreapparater, telefonforstærkere, signalgivere mv.

For personer med hørehandicap kan hjælpemidler være det, som gør det muligt at udføre aktiviteter, der ellers ville være vanskelige eller umulige at udføre. Hjælpemidler kan både være produkter, som er fremstillet for at kompensere for en funktionsnedsættelse, og mainstream produkter, som i en given sammenhæng bidrager til reducere et handicap.

Hjælpemidler kan være en integreret del af en rehabiliteringsproces, da hjælpemidler har til formål at muliggøre aktivitet og deltagelse for mennesker med funktionsevnenedsættelse.

Hvilke hjælpemidler, der er relevante for den enkelte, afhænger af hørenedsættelsen og kommunikationsbehovet. Desuden afhænger det af de situationer, omgivelser, bygninger og lokaler, som den enkelte færdes i.

Eksempler på hjælpemidler til personer med hørehandicap

I Hjælpemiddelbasen kan du finde eksempler på hjælpemidler, som kan være relevante i forhold til personer med nedsat hørelse. Fx produkter til signalgivning, telefoni samt diverse tilbehør til høreapparater.

Hjælpemiddelbasen: Hørehandicap og hjælpemidler

Kontakt

Thomas Lyhne
Chefkonsulent