Hjælpemidler

Personer med synshandicap kan have gavn af mange forskellige typer hjælpemidler fra simple genstande til avanceret specialoptik, forstørrelsesapparater, særlig software m.v.

For personer med synshandicap kan hjælpemidler være det, som gør det muligt at udføre aktiviteter, der ellers ville være vanskelige eller umulige at udføre. Hjælpemidler kan både være produkter, som er fremstillet for at kompensere for en funktionsnedsættelse og mainstream produkter, som i en given sammenhæng bidrager til reducere et handicap.

Hjælpemidler kan være en integreret del af en rehabiliteringsproces, da hjælpemidler har til formål at muliggøre aktivitet og deltagelse for mennesker med funktionsevnenedsættelse.

Hjælpemidler fungerer kun, når de er korrekt implementeret. Fx vil hjælpemidler til oplæsning eller afmærkning kun fungere for den enkelte, hvis de anvendes på en meningsfuld måde i forhold til hverdagen og de aktiviteter, som vedkommende ønsker at udføre.

Eksempler på hjælpemidler til personer med synshandicap

I Hjælpemiddelbasen kan du finde eksempler på hjælpemidler, som kan være relevante i forhold til fx belysning, afmærkning, orientering og forstørrelse. Du kan også finde hjælpemidler til lydoptagelse og programmer til computere, tablets og smartphones, som giver flere muligheder i hverdagen.

Hjælpemiddelbasen: Synshandicap og hjælpemidler

Kontakt

Thomas Lyhne
Chefkonsulent