Synshandicap i tal

Der er ikke præcise tal for, hvor mange mennesker i Danmark, der har en alvorlig synsnedsættelse, men der findes et centralt register over antallet af børn med synsnedsættelse (Synsregisteret). Tilgangen af børn med synsnedsættelser til Synsregisteret er ca. 200 hvert år.

Duploklodser stablet som søjlediagram

Svagsynethed eller blindhed kan være medfødt eller opstå – pludseligt eller gradvist – senere i livet, fx som et resultat af høj alder, sygdom eller ulykke. 

Børn og unge med synsnedsættelse

I Danmark findes der et centralt register over børn med synsnedsættelse. Registreringen sker med forældrenes samtykke og finder sted hos Synsregisteret ved Kennedy Centret.

Synsregisteret udgiver hvert år en årsberetning med aktuelle tal, som beskriver antallet af børn med synsnedsættelse, fordelt på kommune, alder, årsag til synsnedsættelsen, synsgruppe m.m. Hvert år meldes gennemsnitligt 200 nye tilfælde af synshandicap til registeret.

I 2020 blev der tilmeldt, hvad der svarer til 15 børn pr. 100.000 indbyggere under 18 år. Tallene skal imidlertid læses med det forbehold, at tilmeldingen til Synsregisteret er frivillig. 
Den 1. januar 2021 var der 1836 børn og unge tilmeldt Synsregisteret.

De tilmeldte fordeler sig på følgende synsgrupper:

  • Svagsynethed = 1074 personer
  • Social blindhed = 289 personer
  • Praktisk blindhed = 305 personer
  • Central syn = 104 personer
  • Ukendt = 64 personer.

Lidt over halvdelen af børnene, tilmeldt Synregisteret (53 %), har synshandicap sammen med udviklingshæmning, mens ca. 40 % har et isoleret synshandicap.

En lille del (ca. 1,9 %) har synshandicap sammen med et hørehandicap, og ca. 4,2 % har kombineret synshandicap, hørehandicap samt udviklingshæmning.

De resterende, ca. 1 %, har synshandicap og andre funktionsnedsættelser eller er uafklarede.

Voksne blinde og svagsynede

I modsætning til opgørelser over børn og unge med synsnedsættelse findes der ikke noget centralt synsregister på voksenområdet herhjemme.