Hjernekassen

Find inspiration, viden og redskaber til, hvordan indsatsen til voksne med erhvervet hjerneskade kan tilrettelægges i kommunalt regi.

Hjerneskadesager kan være komplicerede, fordi der er så meget at holde styr på. Derfor er der en række udfordringer forbundet med at yde den bedst mulige sagsbehandling på hjerneskadeområdet

Det er langt fra altid til at se på folk, at de har en hjerneskade. Derfor kan hjerneskadesager være vanskelige at tackle.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig

Mere viden

HJERNeLÆRING er et e-læringsprogram, der kan bidrage til neurofaglig opkvalificering. Alle 5 regioner har arbejdet sammen om at udvikle programmet i projektet "Styrket Indsats for Unge med Erhvervet Hjerneskade". 

Besøg HJERNeLÆRING