Målrettede tilbud er vigtigt

Mange hjerneskaderamte kan lære at leve godt med skadens følger. Men det kræver, at kommunen tilrettelægger en sammenhængende og individuel rehabiliteringsindsats.

Mange borgere med erhvervet hjerneskade kan blive helt eller delvis selvhjulpne, hvis de får det rette genoptrænings- eller rehabiliteringstilbud.

Her på siden er der en række tjeklister, der kan bidrage til at skabe overblik over, hvilke behov for tilbud borgeren kan have.

Besøg også Tilbudsportalen, hvor du kan søge efter forskellige offentlige og private tilbud til hjerneskaderamte efter forskellige sociale paragraffer.

Tilbudsportalen

Vigtigt at få udredt skjulte handicap


De skjulte handicap bør undersøges, så kommunens rehabilitering også målrettes disse følger.

Se, hvordan man afdækker skjulte følger 

Se også en oversigt over forskellige skjulte følger efter hjerneskade 

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig