Værktøjer til PPR

Her på siden kan du finde værktøjer, der kan strukturere og støtte PPR's arbejde med børn og unge med erhvervet hjerneskade.

I forhold til børn/unge med erhvervet hjerneskade har PPR blandt andet til opgave at undersøge og vurdere behovet for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

PPR kan desuden, hvis barnet/den unge efter nogen tid/en årrække viser fx kognitive vanskeligheder, vurdere, om der er yderligere behov for en supplerende udredning/rådgivning i samarbejde med Den Nationale Videns- og Specialistorganisation (VISO).

PPR kan også vurdere, i samarbejde med almen praksis, om der er behov for en yderligere udredning i sygehusregi.