Hvad er recovery-orienteret rehabilitering?

Recovery betyder at komme sig. Alle kan komme sig helt eller delvist som led i en personlig proces med udgangspunkt i egne håb, ønsker og drømme. I Social- og Boligstyrelsen ser vi koblingen mellem borgernes personlige recovery-proces og den fagprofessionelles arbejde med at støtte denne proces, som recovery-orienteret rehabilitering.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk