Hvis du er sagsbehandler eller leder i myndighed

Hvordan samarbejder og støtter du som sagsbehandler bedst muligt mennesker med psykiske vanskeligheder til at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt, og i at komme sig? Hvordan sætter du som leder i myndighed rammer for, at sagsbehandlerne kan arbejde recovery-orienteret rehabiliterende?

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk